LOPENDE PROJECTEN

OPEN TO WORK

Ik ben momenteel met verschillende mensen in gesprek voor nieuwe projecten, maar ik heb ook nog ruimte voor andere nieuwe opdrachten voor de komende tijd.

Neem dus gerust contact met me op!

MONTAGE DOCUMENTAIRE - PAPIER-MACHÉ
Papier-Maché

Documentairemakers Tonke Koppelaar en Margot Roubos maken in het kader van het Film, Fast & Furious: First Gear traject van het Filmfonds een documentaire over een theatergroep van Stichting MOMO. Stichting MOMO maakt vooral theater waarbij mensen met mogelijkheden en ongekende talenten de kans krijgen om zichzelf te ontplooien in een kunstzinnige omgeving waar iedereen gelijkwaardig is. Zo krijgen zij een stem en een gezicht en een podium voor hun talenten. Tonke en Margot volgen Paulien. Paulien (28) maakt onderdeel uit van een groep van 11 jonge mensen met het syndroom van down die samen aan een toneelstuk werken. De documentaire gaat over het vinden van een balans in de eigen zelfstandigheid. De voorstelling vond plaats tijdens het Cultuurland Festival op vrijdagavond 1 juli 2022 bij de theaterwerkplaats MOMO in Ederveen. De meeste beelden voor de film zijn inmiddels gefilmd. Er zullen nog een aantal beelden moeten worden gefilmd de komende tijd. Ik zal de film waarschijnlijk ergens in het najaar van 2023 monteren.

ADVIES DOCUMENTAIRE - HOE ZWART IS JOUW GAT?

Annebel Vernooij, Kees Willems en Alana van der Valk maken nu de documentaire Hoe Zwart Is Jouw Gat?. De film gaat over het zwarte gat dat kunstenaars ervaren na studie. Momenteel geef ik advies. Later hoop ik de documentaire te monteren.

Hoe Zwart Is Jouw Gat?
MONTAGE DOCUMENTAIRE - SIHANOUKVILLE

Dit jaar werk ik samen met Vivian Straub aan een korte documentaire over de toegevoegde waarde en activiteiten van een lokale ontwikkelingshulporganisatie in Cambodja. Zij bieden vooral onderdak, maatschappelijke ondersteuning, scholing en creatieve therapie aan kwetsbare kinderen in Sihanoukville. Zo wordt samen met de ouders en de kinderen gewerkt aan een gezonde levensstijl en het creëren van een toekomstperspectief. Daarnaast organiseren zij educatieve projecten in de sloppenwijken van Sihanoukville om bewustwording te creëren bij de bewoners over onderwerpen als veiligheid, hygiëne, een schone leefomgeving en het belang van scholing. Na hun eigen ontwikkelingstraject kunnen de kinderen, die dan inmiddels tieners zijn, als vrijwilliger meewerken aan deze projecten. Zo kunnen zij hun kennis verder delen met de rest van hun eigen gemeenschap en zo wordt bijvoorbeeld ook draagvlak opgebouwd voor de prachtige projecten in Sihanoukville.

Vivian heeft de film al eerder opgenomen. Het komende jaar gaan we samen aan de slag om het opgenomen materiaal op zorgvuldige wijze bij elkaar te brengen zodat er een bijzondere, inspirerende en ontroerende documentaire zal ontstaan. Daarna hoopt Vivian deze film op verschillende filmfestivals in Nederland, maar ook zeker daarbuiten te kunnen vertonen.